รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

บทความน่ารู้“100 ดวงใจ สานต่อที่พ่อให้ทำ” ระดมทุนช่วยผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส

ไปรษณีย์ไทยสนับสนุนกิจกรรมระดมทุนปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ในโครงการสานต่อที่พ่อให้ทำ ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง โดยจัดทำแพ็กแสตมป์ชุดพิเศษ “100 ดวงใจ สานต่อที่พ่อให้ทำ” ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สืบสานพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ภายในแพ็กบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมแสตมป์ภาพตราสัญลักษณ์ และชุดอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงอาคารส่วนต่อขยายศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำหน่ายในราคาชุดละ 160 บาท รายได้ทั้งหมดสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้และด้อยโอกาส โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์และการตลาด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 0 2576 6833 – 6 ในวันและเวลาราชการ

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}