รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

บริการกล่องเหมาจ่าย One price boxบริการกล่องเหมาจ่าย (One Price Box) ด้วยบริการ EMS World

รายละเอียดบริการ :
ลูกค้าสามารถส่งสิ่งของโดยใช้กล่องที่ ปณท จัดทำขึ้นตามขนาดและนำหนักที่กำหนด โดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการความสะดวกและประหยัดในการส่งไปต่างประเทศ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน Track & Trace  และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

เงื่อนไข :
1.กล่องหมายเลข 1 (ขนาด 17x25x9 cm) บรรจุน้ำหนักได้ไม่เกิน 3 กิโลกรัม
2.กล่องหมายเลข 2 (ขนาด 22x35x14 cm) บรรจุน้ำหนักได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
3.กล่องหมายเลข 3 (ขนาด 35x45x20 cm) บรรจุน้ำหนักได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
4. หากน้ำหนักฝากส่งเกินกว่าน้ำหนักสูงสุดของกล่องแต่ละขนาดที่กำหนด จะคิดอัตราปกติตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริงของบริการ EMS World ประเภท Merchandise 


จุดให้บริการ :
เปิดให้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 201 แห่ง 


อัตราชดใช้ค่าเสียหาย :
กรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 7,000 บาท

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}