รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำบริการเหมาจ่ายด้วยบริการ EMS World (EMS One Price)

รายละเอียดบริการ :

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ e-Commerce และนักท่องเที่ยวโดยลูกค้าสามารถส่งสิ่งของโดยใช้ซองหรือกล่องที่ ปณท จัดทำขึ้นตามขนาดและน้ำหนักที่กำหนด โดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายที่ต้องการความสะดวกและประหยัดในการส่งไปต่างประเทศด้วยราสุทธิไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ Smart Phone ด้วยแอปพลิเคชัน Track & Trace  และเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th


เงื่อนไข :
1.ซอง 132 B (ขนาด 10x14 นิ้ว) บรรจุน้ำหนักได้ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
2.กล่องหมายเลข 1 (ขนาด 17x25x9 cm) บรรจุน้ำหนักได้ไม่เกิน 3 กิโลกรัม
3.กล่องหมายเลข 2 (ขนาด 22x35x14 cm) บรรจุน้ำหนักได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
4.กล่องหมายเลข 3 (ขนาด 35x45x20 cm) บรรจุน้ำหนักได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
5.กล่องเหมาจ่าย EMS World Box หมายเลข 4 (ขนาด 40x45x35 cm) บรรจุน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 


หากน้ำหนักฝากส่งเกินกว่าน้ำหนักสูงสุดของซองหรือกล่องแต่ละขนาดที่กำหนด จะคิดอัตราปกติตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริงของบริการ EMS World ประเภท Merchandise

จุดให้บริการ :
เปิดให้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 202 แห่ง 


วงเงินชดใช้กรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 3,000 บาทสำหรับซองพลาสติก และ 7,000 บาท สำหรับกล่องหมายเลข 1 - 3

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}