รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ผลการต้นหา
รหัส ชื่อที่ทำการ เขต/อำเภอ จังหวัด
12130 ร้านไปรษณีย์ รังสิต 201 (เสมาฟ้าคราม) ลำลูกกา ปทุมธานี
12130 สถานที่รวบรวม เลขที่ใบอนุญาต 1258/2551 ลำลูกกา ปทุมธานี
12130 ปณร.รังสิต 203 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130 รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
12130 สถานที่รวบรวม เลขที่ใบอนุญาต 207/2547 ลำลูกกา ปทุมธานี

การใช้งานฟอร์ม ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์

ในการค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ จะต้องใส่ข้อมูลอย่างน้อย 1 ช่องเพื่อใช้เป็นคีย์ในการค้นหา

  • - ช่องรหัสไปรษณีย์ : ให้ใส่เลขรหัสไปรษณีย์ 5 หลัก เช่น 10200
  • - ช่องชื่อที่ทำการไปรษณีย์ : ให้ใส่ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ เช่น หลักสี่
  • - ช่องเขต/อำเภอ : ให้ใส่ชื่อเขตหรืออำเภอ เช่น พระนคร
  • - ช่องจังหวัด : ให้ใส่ชื่อจังหวัด เช่น กรุงเทพ

ข้อมูลทั้งหมดต้องกรอกเป็นภาษาไทย และสามารถใส่ข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นหา มากกว่า 1 ช่องเพื่อจำกัดขอบเขตการค้นหาได้

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}